acceptance. devotion. rejection. perception.

Goddelijk gesprek

Some food for thought !

uit Een ongewoon gesprek met God van Neale Donald Walsch


Niets, niks, nergens is “verkeerd”. Het is een relatief begrip dat het tegenovergestelde aangeeft van wat jullie “goed” noemen. Maar wat is goed? Kun je in dezen werkelijk objectief zijn? Of zijn ‘goed’ en ‘verkeerd’ gewoon beschrijvingen die je over gebeurtenissen en omstandigheden heen legt vanuit je beslissing daarover? En vertel mij alsjeblieft wat de grondslag vormt voor die beslissing? Je eigen ervaring ? Nee.

In de meeste gevallen heb je gekozen de beslissing van iemand anders te aanvaarden. Iemand die voor jou kwam en kennelijk beter weet. Je neemt dagelijks zelf maar weinig beslissingen over ‘goed’ en ‘verkeerd’, die zijn gebaseerd op je eigen begrip.
Dit geldt vooral voor belangrijke zaken. Hoe belangrijker een zaak in feite is, des te minder acht je slaat op je persoonlijke ervaring en hoe meer je bereid bent je de ideeen van iemand anders eigen te maken.
Dit verklaart waarom je bijna geheel de controle over bepaalde gebieden van je leven hebt opgegeven, evenals over bepaalde vragen die binnen de menselijke ervaring oprijzen.

Deze gebieden en vragen omvatten zeer vaak die onderwerpen die van het grootste belang zijn voor je ziel:
de aard van God; de aard van de ware moraliteit; het vraagstuk van de ultime realiteit; de thema’s van leven en dood met betrekking tot oorlog, geneeskunde, abortus, euthanasie; de hele som en inhoud van persoonlijke waarden, structuren en oordelen.
De meeste zaken heb je geabrogeerd, aan anderen toegewezen. Je wilt niet je eigen beslissing hierover nemen. “Iemand anders moet maar besluiten! Ik volg wel” roep je. “Iemand anders moet me maar vertellen wat goed en fout is.”

Dit is overigens waarom religies zo populair zijn. Het doet er niet toe wat het geloofssysteem is, zolang het maar standvastig, consistent en rigide is en duidelijk aan de verwachtingen van de volgelingen voldoet. Zodra deze kenmerken zijn gegeven, vind je mensen die bijna alles zullen geloven. Het vreemdste gedraf en geloof kunnen worden -en zijn- toegeschreven aan God. Het is Gods weg, zeggen ze, Gods woord.
En er zijn mensen die dat aannemen. Met blijdschap. omdat, weet je, het de noodzaak zélf te denken elimineert.

Laten we nu nadenken over doden. Bestaat er een rechtvaardiging om iets of iemand te doden? Denk na. Je zult merken dat je geen externe autoriteit nodig hebt om een leidraad of hogere bron te vinden die je van antwoorden voorziet. Als je erover nadenkt, als je kijkt wat je voelt, zal het antwoord duidelijk voor je zijn en zul je ook ernaar handelen. Dit heet handelen op eigen gezag.
Wanneer je op grond van het gezag van anderen handelt haal je je problemen op de hals.

Mogen staten en volken geweld gebruiken om hun politieke doelen te bereiken?
Mogen religies doden om hun theologische geboden op te leggen?
Mogen samenlevingen hen doden die de algemene gedragscodes geweld hebben aangedaan?
Is doden een gepaste politieke remedie, een spirituele overtuiger, een sociale probleemoplosser?
En is doden iets waartoe jij gerechtigd bent wanneer een ander jou probeert te doden? Zou jij dodelijk geweld gebruiken om een beminde te beschermen? Of iemand die je niet kent?
Is doden een gepaste manier om je te verdedigen tegen hen die zouden doden wanneer ze niet op de een of andere manier worden tegengehouden?
Is er een verschil tussen doden en vermoorden?
De staat wil je laten geloven dat doden ter vervulling van een zuiver politieke agenda volstrekt verdedigbaar is. De staat heeft het feitelijk nodig dat jij hem op zijn woord gelooft om te kunnen bestaan als machtseenheid.
Religies willen je laten geloven dat doden als middel om hun specifieke geloofswaarheid te verspreiden en van aanhang te verzekeren volstrekt verdedigbaar is. Religies verlangen in feite dat jij ze op hun woord gelooft om als machtseenheid te kunnen bestaan.
De samenleving wil je laten geloven dat doden als straf voor hen die bepaalde misdaden hebben gepleegd (deze veranderen over de jaren) volstrekt verdedigbaar is. In feite moet de samenleving erop vertrouwen dat jij dit op haar woord aanneemt teneinde als machtseenheid te kunnen bestaan.
Geloof jij dat deze stellingnames kloppen? Heb je dat op het woord van iemand anders aangenomen? wat heeft je eigen zelf hierover te zeggen?
Er bestaat geen ‘goed’ of ‘fout’ in deze kwestie.
Maar je beslissingen schilderen een portret van Wie je bent.
Inderdaad, door hun beslissingen hebben staten en volken al een dergelijk portret van zichzelf geschilderd.
Door hun beslissingen hebben jullie religies een blijvend, onuitwisbaar beeld geschapen.
Door hun beslissingen hebben jullie samenlevingen ook een zelfprotret vervaardigd.
Ben je tevreden over deze afbeelding? Is dit de indruk die je wenst te maken? Vertegenwoordigen deze portretten Wie jij bent?

back to top

Pas op met deze vragen. Ze vereisen misschien dat je nadenkt. Denken is zwaar. Waardeoordelen uitspreken is moeilijk. Het confronteert je met zuivere scheppingsactiviteit, omdat je heel vaak zult moeten zeggen: “Ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet.”
Niettemin moet je nog altijd besluiten. En daarom moet je kiezen. Je zult eigenmachtig een keus moeten maken.
Een dergelijke keus -een beslissing die voortkomt uit niet eerder gekende, persoonlijke kennis– wordt zuivere schepping genoemd. En het individu is zich bewust, diep bewust, dat in het nemen van dergelijke beslissingen het Zelf word geschapen.
De meesten van jullie zijn niet geinteresseerd in dit soort belangrijk werk. De meesten laten het liever aan anderen over. En daarom zijn velen niet zelf-geschapen, maar gewoontedieren, door anderen geschapen.
Maar wanneer anderen je hebben verteld hoe je je moet voelen en dat gaat recht tegen je eigen gevoel in, ervaar je een diep innerlijk conflict. Iets diep binnenin je vertelt je dat wat anderen hebben gezegd, niet aansluit bij Wie je bent. En waar kun je dan naartoe? Wat kun je doen?

De eerste plek om naartoe te gaan is naar jullie godsdienstijveraars, de mensen die je in de eerste plaats met bepaalde ideeen hebben opgezadeld. Volgens hen is de enige plaats waar je troost en vrede zult vinden bij hun gedachten, ideeen of theologie, bij hun opvattingen over goed en kwaad en bij hun concept van Wie jij bent.

De verleiding is hier dat je alleen maar hoeft in te stemmen om direct goedkeuring te krijgen. Sommigen zullen zelfs zingen en roepen en dansen en met hun armen zwaaien, halleluja!
Dit is moeilijk te weerstaan. Dergelijke goedkeuring, zoveel vruegde dat jij het licht hebt gezien en gered bent!
Goedkeuring en nuiterlijk vertoon gaan zelden samen met innerlijke beslissingen.Vieringen omringen zelden de keuze je persoonlijk waarheid te volgen. Eigenlijk geldt vaak zelfs het tegenovergestelde. Niet alleen kunnen anderen falen te vieren, ze kunnen je ook tot onderwerp van spot maken.
Wat? Denk jij zelf na? Neem jij je eigen beslisingen? Je zet je eigen grenspalen uit, je eigen oordelen, je eigen waarden? Wie denk je wel dat je bent?
En dit is inderdaad de vraag die jij beantwoord.

Maar het werk moet grotendeels alleen worden gedaan. Grotendeels zonder beloning of goedkeuring en misschien zelfs zonder dat het wordt opgemerkt. En daarom stel je een heel goede vraag.
Waarom doorgaan? Waarm zelfs aan dit pad beginnen? Wat win je wanneer je een dergelijke reis aangaat? Waar ligt de prikkel? Wat is de reden hiervoor?
De reden is belachelijk eenvoudig: JE KUNT NIETS ANDERS DOEN.

back to top

Wat bedoelt U?

Ik bedoel dat dit het enige spel is. Er is niets anders te doen. Eigenlijk is er niets anders wat je kunt doen. Je zult wat je aan het doen bent de rest van je leven blijven doen, net zoals je het al vanaf je geboorte hebt gedaan. De enige vraag is of je het bewust of onbewust doet.
Je kunt de reis namelijk niet ondervbreken, snap je? Je bent eraan begonnen nog voordat je werd geboren. Je geboorte is ronduit het teken dat je aan de reis bent begonnen. De vraag is daarom niet: “Waarom een dergelijk pad inslaan?” Je bent het al ingeslagen vanaf de eerste keer dat je hart sloeg. De vraag is: “Wens ik dit pad bewust of onbewust te volgen? Oplettend of niet? Als de oorzaak van mijn ervaring of als het gevolg ervan?”

Het grootste deel van je leven heb je geleefd naar de effecten van je ervaringen. Nu word je uitgenodigd de oorzaak van je ervaringen te zijn. Dit is wat bekendstaat als bewust leven, wandelen bij vol bewustzijn.
Velen van jullie hebben al een aardige weg achtewr de rug, zoals ik al zei. Jullie hebben meer dan alleen maar vooruitgang geboekt. Je moet daarom niet denken dat je ‘pas zover’ bent gekomen. Sommigen van jullie zijn ver ontwikkelde schepselen met een sterk bewustzijn van het Zelf. Jullie weten Wie je bent en wat jullie graag willen worden. Bovendien weten jullie zelfs de weg om van hier naar daar te komen.
Dat is een belangrijk teken, een stellige aanwijzing.

Van wat?

Van het feit dat je nu nog maar erg weinig levens over hebt.

Is dat een goed teken?

Voor jou is dat op dit moment een goed teken. En dat is zo omdat jij het zelf zegt.
Nog niet zo lang geleden was alles wat je wilde, hier blijven. Nu is alles wat je wilt, vertrekken. Dat is een heel goed teken.
Nog niet zo lang geleden doodde je dingen -insecten, planten, bomen, dieren, mensen– en nu kun je niets doden zonder precies te weten wat je doet en waarom. Dat is een heel goed teken.
Nog niet zo lang geleden leefde je alsof het leven geen doel had. Nu weet je dat het geen doel heeft behalve het doel dat jij eraan geeft. Dat is een heel goed teken.
Nog niet zo lang geleden smeekte je het universum om je de waarheid te geven. Nu vertel je het universum jouw waarheid. En ook dat is een heel goed teken.
Nog niet zo lang geleden streefde je ernaar rijk en beroemd te worden. Nu verlang je eenvoudig, en prachtig, naar je eigen Zelf.
En nog niet zo lang geleden  was je bevreesd voor Mij. Nu houd je van Mij, voldoende om Mij je gelijke te noemen. Dit zijn allemaal zeer goede tekens.

Tja, jeetje! U maakt dat ik me gelukkig voel.

Je moet je gelukkig voelen. Niemand die in een zin ‘jeetje’ zegt, kan echt ongelukkig zijn.

U hebt echt gevoel voor humor, lijkt wel.

Ik heb humor uitgevonden!

back to top

Geplaatst door Shoeless. © 2008

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: